Magunkról PDF Nyomtatás E-mail
2011. július 05. kedd, 14:57

Kik vagyunk?

Nem vagyunk kezdők, sem pedig haszontalan sóhivatal. Több, mint 20 éve, a magyar játékkereskedők és gyártók szakmai, érdekképviseleti szövetsége vagyunk. Az információcsere, az érdekek egyeztetése már a 90-es évek elején működő néhány, játékkal foglalkozó importőr, nagykereskedés között is természetes igényként jelentkezett, amelyre jó lehetőséget kínált az Országos Kereskedelmi Szövetség.

Nem önálló társadalmi szervezet vagyunk, hanem az Országos Kereskedelmi Szövetségen belül, - elfogadva annak Etikai kódexét - az Alapszabály 4.§ 1.4 pontja alapján létrehozott szakmai frakcióként működünk. Önálló egyesület létrehozása és fenntartása helyett ésszerűbb, gazdaságosabb megoldás volt a Szövetség infrastruktúráját, kapcsolatait igénybe véve ilyen formában létrehozni a hazai játékgyártók és kereskedők szakmai képviseletét.

Kezdetben a tevékenységet általában egy – meghívott előadókkal, egyesületi beszámolóval rendezett - éves közgyűlés és eseti összejövetelek jelentették, amelyeken a tagok információt cseréltek a fizetésképtelen, vagy megbízhatatlan vállalkozásokról.

Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozásával azonban az élet felgyorsult. A játékgyártásra, forgalmazásra, fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok (szabványok) tömegét kell megismerni és alkalmazni, ezért a kezdeti „kit ne szolgáljunk ki” témában tartott találkozóknál jóval többre volt igény.

Összefoglalva: játékok gyártásával, importjával, nagy- és kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozó közel 50 magyar vállalkozást képviselünk. Szervezetünk nyitott.

Mit akarunk?

Szeretnénk elérni, hogy

♦ tagjaink a játékgyártásra, forgalmazásra vonatkozó hazai és uniós jogszabályok, szabványok előírásairól naprakész ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket betartva jó minőségű, biztonságos gyermekjátékokat hozzanak forgalomba, versenyképes áron

♦ a szabályokat megfelelő szinten ismerő és ezeket meg is valósító tagjainktól vásárolt - ötletekben gazdag, kreativitást elősegítő - játékok a megbízhatóságot tükrözzék, amit később jelölni is szeretnénk

♦ tagjaink üzletei színvonalat jelentsenek, ahová szívesen tér be a vásárló, és elégedetten távozik

♦ olyan képviseleti központ legyünk, ahol tagjaink árubeszerzés előtti kérdéseikre, a hatósággal való vitás ügyeik előtt (közben, után) első kézből kaphatnak jogi, szakmai segítséget

♦ a jogalkotó és hatóság szakmai partnernek tekintsen, igényelje és felhasználja észrevételeinket

♦ a befizetett tagdíjak fejében szolgáltatást, jogi, szakmai hátteret adjunk, és tagjaink ne azt érezzék, hogy a sokféle, látszat társadalmi szerveződés egyikéhez csapódtak

♦ tagjaink felismerjék az összefogás szükségességét, hogy a gazdasági nehézségek közepette csak együtt (és nem egymás ellen) működve lehetséges a fennmaradás

♦ a médiában a játékszakma ne csak a rémhírekben, pánikkeltő riportokban jelenjen meg, hanem pozitív szereplője legyen a gazdaságnak

♦ minél gyorsabban növekedjünk, anyagi lehetőségeink gyarapodjanak, hogy igazunk tudatában kiváló ügyvédi háttérrel tudjunk kezdeményezni bíróságnál, vagy akár Brüsszelben is.

Hol tartunk?

2009-ben sebességet váltottunk. Arculatunk van, jelen honlapunk azóta létezik, gyarapszik. Folyamatosan karbantartjuk, információink gyakorlatilag naprakészek. (Ezek érthető okokból, csak belépési kóddal, tagjaink számára érhetők el.) Az adatbázis egyre bővül és a megelőzésnél, újabb ügyek fellebbezéseinél kiválóan használható.

Szakmai tanácsadónk mobiltelefonon, e-mailben állandóan elérhető, tőle segítség kérhető. A játékszakmát érintő szabványokat központilag megvásároljuk, amelyek nála szintén elérhetők.

A Magyar Szabványügyi Testület Játékbizottsága tagjaként első kézből értesülünk a minket érintő szabványok kiadásáról (módosításáról, honosításáról). Részt veszünk, véleményt nyilvánítunk szabványtárgyalásokon. Megkaptuk és észrevételeztük az új játékdirektíva végrehajtási rendelet tervezetét, amiből kitűnik, hogy a minisztérium partnernek tekinti szövetségünket.

Tagjaink hatósággal történt ütközései során néhány látványos ügyben sikerült nyernünk.

Az írott sajtóban, tévé és rádióműsorokban jelen vagyunk, tudnak rólunk, igénylik véleményünket.

Annak ellenére, hogy egyelőre nem minden hazai játékkereskedő (gyártó) tagja Egyesületünknek, a közvélemény (jogalkotó és hatóság), mint az egész játékszakma szószólóját fogad el bennünket.